Sjömätning och kartering

Sjöar vi har loggat

Uppdateras regelbundet

* Ivösjön - Sjökort

 

* Levrasjön - Pågående sjökort

 

* Oppmannasjön - Sjökort

Äger du en sjö?

Är du kanske aktiv i en Fiskevårdsförening?

Eller vill du helt enkelt bara veta hur sjön du kör i eller fiskar i ser ut under ytan?

Oavsett vilket så kan du höra av dig till oss för att få hjälp med detta.

Vi jobbar aktivt med att logga sjöar och vattendrag åt olika aktörer på marknaden.

 

 

Exempel på uppdrag vi utför

 

 

* Loggning av sjö för att skapa sjökort/djupkarta både på papper och digitalt

* Mätning av vattenmassa inför kalkning etc

* Kartering av vegetation och bottenhårdhet

* Loggning och kontroll inför dragning av kabel , rör etc